Aksaray Üniversitesi
Farabi Koordinatörlüğü
Gelen Öğrenci


FARABİÖĞRENCİ DEĞİŞİPROGRAMI

Gelen Değişim Öğrencisi  Süreci
Farabi Gelen Değişim ÖğrencileriÖğrenci Başvurusu Süreci

Sevgili öğrencimiz http://farabi.aksaray.edu.tr/  adresinde bulunan Gelen Öğrenci alanında yer alan aşağıda belirttiğimiz formları

 • Öğrenci Başvuru Formu (1 adet)
 • Öğrenim Protokolü  (3 adet Güz+Bahar)
 • Transkript (1 adet)


lütfen bilgisayarda, eksiksiz doldurunuz. Başvuru sürecinde Üniversiteniz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim ediniz. Evraklarınız Koordinatörlüğünüz tarafından Üniversitemize gönderilecektir.


 • Öğrenci Başvuru Formunu http://farabi.aksaray.edu.tr/ adresinde Gelen Öğrenci alanından indiriniz. Öğrenci Başvuru Formunu doldururken eksik alan bırakmayınız. ASÜ Bölüm Farabi Koordinatörleri Listemizden Bölüm Koordinatörünüzün bilgilerini ve kendi Üniversite Kurum Koordinatörü ve Bölüm Koordinatörü iletişim bilgilerini eksiksiz doldurunuz. 2 adet çıktı alınız, fotoğrafınızı ekleyiniz Bölüm ve Kurumunuz Farabi Koordinatörünüze imzalatınız.
 • Öğrenim protokolünü http://farabi.aksaray.edu.tr/ adresinde Gelen Öğrenci alanından indiriniz.


Üniversitemizden alacağınız derslere, kodlarına ve kredilerine aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/bologna/


Öğrenim Protokolünün ASÜ bölümü dışındaki bölüme seneye kendi üniversitenizde kalsaydınız hangi dersleri alacaktınız onları yazınız.


Öncelikle alttan kalan dersleriniz var ise alttan olduğunu belirterek yazınız ve  derslerin kodunu, adını  ve Kurumunuzda Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi (AKTS) uygulanıyorsa AKTS, AKTS  Kredisi uygulanmıyorsa Ulusal Kredisini  yazınız.Formu doldururken Her iki Üniversitenin kredilerinin aynı kredi türünden olmasına dikkat ediniz. Biri AKTS diğeri ulusal olamaz.


Bu aşamadan sonra Bölüm Farabi Koordinatörünüz ile ders eşleştirme işlemini yapmalısınız.


Yukarıda vermiş olduğumuz üniversitenin web sayfasından    bölümünüze ait  ders  listesini indiriniz.   


Ders eşleştirmesi yapılırken Aksaray Üniversitesi’nden istediğiniz dönem ve yıldan eşleştirme yapabilirsiniz.


Zorunlu Dersler: Ders seçiminde öncelikle uygun dersler karşılıklı eşleştirilir. Zorunlu derslerine karşılık bulunamıyorsa, mesleki seçmeli derslerle eşleştirme yapılabilir.


Kredi Sayısı:Derslerde tek tek kredi denkliği aranmaz. ASÜ de almanız gereken kredi toplamı, Geldiğiniz Üniversitedeki toplam krediye eş veya daha fazla olmalıdır.  Kredi denkliği için gerek görülürse bir ders iki derse eşleştirilebilir.


Öğrenci veya Bölüm Farabi Koordinatörü,hazırlamış oldukları Öğrenim Protokolünü öncelikle ASÜ Bölüm Farabi Koordinatörüne ileterek derslerin uygun olup olmadığı hakkında görüş almalıdırlar. Uygun olduğu takdirde,


Öğrenci Hazırlanan Öğrenim Protokolü’nden 4 Adet Güz + 4 Adet Bahar çıktı almalı, imzası gereken bölümü imzalamalı ve Bölüm Farabi Koordinatörüne imzalatmalıdır.


Geldiğiniz Üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim etmeniz gereken evraklar


 • 4 adet Güz ve 4 adet Bahar Öğrenim Protokolü (imzalanmış)
 • 2 adet Başvuru Formu (imzalanmış)
 • 2 adet Transkript (imzalanmış)


Üniversiteniz Farabi Kurum Koordinatörlüğü


1 adet Başvuru Formu, 

1adet Transkript

3 adet Güz ve 3 adet Bahar Öğrenim Protokolü’nün doğru olarak hazırlandığından emin olduktan sonra imzalayarak,  belgelerin Aksaray Üniversitesine iletilmesini sağlamalıdır.


 

Aksaray Üniversitesinde Yapılan İşlemler


ASÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Öğrenim Protokollerini ve Başvuru Formunu ilgili bölüme iletir.


ASÜ Bölüm Farabi Koordinatörü Öğrenim Protokolünde yer alan dersleri inceler Dersleri uygun görürse, Protokolü imzalayarak Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda Karar alınmasını sağlar.


MYO/Fakülte/Enstitü tarafından üst yazı ile Kurul Kararını ve imzalanan Öğrenim Protokollerini Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletir.


ASÜ Farabi Kurum Koordinatörü Öğrencinin Bölümü Öğrencinin öğrenim protokolünü onayladığı için Öğrenim Protokollerini imzalar ve Öğrenci Kabul Belgesini düzenler.


Öğrencinin Geldiği Üniversite, Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne

 • 1 adet Güz ve 1 adet Bahar Protokolü (imzalanmış)
 • 1 adet Kabul Belgesini iletir.


Ayrıca Öğrenci Aksaray Üniversitesine Geldiğinde Öğrenciye verilmek üzere

 • 1 adet Güz ve 1 adet Bahar Protokolü (imzalanmış)
 • 1 adet Kabul Belgesini öğrenci dosyasında saklar.

Gerekli evraklar ı aşağıdaki dosyalardan bulabilirsiniz.