Aksaray Üniversitesi
Farabi Koordinatörlüğü
100/2000 BURS


100-2000 YÖK


DOKTORA BURS PROGRAMI


 


Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir.


  


Yükseköğretim Kurumları, başvurmak istedikleri alanlara ilişkin Başkanlığımıza 22 Aralık 2016 – 09 Ocak 2017 tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapacak olup, ayrıca doldurulan formun Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.


 


     BAŞVURU


 


1. Yükseköğretim Kurumları,"100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te*yetkilendirmeleri gerekmektedir.


 


Yetkilendirme ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.


 


*YÖKSİS Rol Adı: "100/2000 Doktora Bursu"


 


2. Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinde bulunan Başvuru Formu'nun, eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir (Başvuru Formun PDF formatına ulaşmak için tıklayınız. Bu format sadece bilgi amaçlıdır).


 


3. Yükseköğretim Kurumları, ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 alt alan için başvuru yapabileceklerdir.


 


4. Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alanla birebir aynı olması gerekmemektedir.


 


5. Başvuru kapsamında yeni doktora programlarının açılmasına yönelik bilgilendirme ve gerekli formlara aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.


 


http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%2019003


 


6. Sisteme girişlerin Internet Explorer veya Mozilla Firefox üzerinden yapılması gerekmektedir.