2017 / 2018 AKADEMİK YILI FARABİ GİDEN ÖĞRENCİLER

2017  / 2018 AKADEMİK YILI – GÜZ/GÜZ+BAHAR DÖNEMİ Bilgilendirme Toplantısı 5 Mayıs 2017 tarihinde saat  15:00'da BESYO Binası 1. Kat 1 nolu derslikte yapılacaktır. 

Giden Öğrencilerin 15 Mayıs 2017 tarihine kadar teslim etmesi gereken evraklar: (EVRAKLAR BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR.)

Öğrenci Başvuru Formu ( 2 adet bilgisayar ortamında doldurulacak ilgili bölüm koordinatörü veya bölüm başkanına imzalatıldıktan sonra  Farabi Koordinatörlüğümüze teslim edilecektir.)

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (banka IBAN bilgilerini içeren dekont)

     

Öğrenci Bilgi Formu ( 2 adet bilgisayar ortamında doldurulacak Farabi Koordinatörlüğümüze teslim edilecektir.)

Öğrenci Beyannamesi ( 2 adet bilgisayar ortamında doldurulacak Farabi Koordinatörlüğümüze teslim edilecektir.)

Öğrenim Protokolü  (Öğrenim Protokolünü kabul edildiğiniz üniversitenin ve kendi üniversitenizin  ders müfredatını temin ederek ilgili bölüm hocanızla birlikte 3 güz dönemi 3 bahar dönemi toplamda 6 nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurularak Koordinatörlüğümüze teslim edilecektir.)

SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge , (Herhangi bir SGK Müdürlüğünden veya e- devletten alabilirsiniz.)

*Feragat Dilekçesi ( Herhangi bir sebepten dolayı hakkından feragat eden öğrencilerimizin Feragat dilekçelerini 09 Mayıs 2017 tarihine kadar koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.)